Zwroty

Na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, Kupujący będący konsumentem, ma prawo do pełnego lub częściowego odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art. 34 Prawa konsumenckiego.

Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Prawo odstąpienia od umowy:

Klient ma prawo w terminie 14 dni kalendarzowych na odstąpienie od Umowy zawartej na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny, licząc od dnia w którym:

  • odebrano zamówienie,
  • osoba trzecia (inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie) weszła w posiadanie produktu,
  • otrzymano ostatnią część zamówienia, jeśli zamówienie było realizowane partiami

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy należy złożyć stosowne oświadczenie drogą mailową na adres biuro@bookpack.pl.

Aby zwrócić produkt należy:

  • pobrać FORMULARZ ZWROTU wypełnić go i dołączyć do odsyłanego produktu. Oświadczenie ze wszystkimi potrzebnymi danymi, może zostać również napisane odręcznie. Do oświadczenia należy dołączyć paragon będący dowodem dokonania zakupu lub fakturę jeśli nabywca nie jest nabywcą profesjonalnym .
  • zapakować produkt starannie, dbając o to, aby nie ucierpiał w czasie transportu
  • wysłać paczkę na własny koszt (nie przyjmujemy paczek nadawanych "za pobraniem") na adres:

Handel Hurtowy i Detaliczny Jakub Zapłata

 ul. Hektarowa 10

02-989 Warszawa

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane płatności związane z zamówieniem, w tym koszty związane z dostarczeniem zamówienia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas).

Zwrot zostanie wykonany niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi koszty związane ze zwrotem zamówienia (zwraca produkt na własny koszt). Nie przyjmujemy przesyłek nadanych do nas "Za pobraniem".

Klient ponosi odpowiedzialność tylko za obniżoną wartość towarów wynikającą z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż wymagany do sprawdzenia ich cech i działania.

Bezpieczne błyskawiczne płatności

Przesyłki nadawane dzięki

InPost

Sklep zrealizowany przez

LiteVar.shop